Obsolete Computers

Търся: Компютри Пълдин 601, Правец, ИЗОТ

Клавиатури: Част 5 – KT-60M

Преди доста време получих тази много интересна клавиатура с вградена в нея мишка.
По-точно става дума за тракбол, а не мишка, защото между двете има видима разлика.

Тракболът е едно изобретение работещо на същият принцип както и мишките с топче.
Една топка движи две колела, които отчитат движението по хоризонтала и вертикала.
Позицията на курсорът и тук се получава от микрочип декодиращ определен алгоритъм.

Топчето е разположена върху устройството, така не е нужно устройството да се мести.
Така се пести място, а пък с вграждането на тракболът в клавиатурата се пести още място!

Обратно към клавиатурата, това очевидно е доста стар модел, съдейки по клавишите.
Явно е ползвана дълго, щом кирилизацията и е добавяна на ново с подръчни средства.

Към компютър моделът се свързва с два конектора, един DIN 5, и един на сериен порт.
Ще я тествам след като я почистя старателно. Интересно ми е как ли ще се представи?