Obsolete Computers

Търси Се: Пълдин 601; Правец 8A; Правец 8S; ИЗОТ

Процесори: Socket 5, Socket 7, Super Socket 7

Вече разгледахме на пръв поглед дъна за Socket 5, Socket 7 и Super Socket 7, и сега време да разгледаме и няколко процесора за тях.
Няма да навлизам в подробности и да изброявам всички параметри на всеки модел процесор, в интернет има достатъчно писано по темата.

На първата снимка са:

AMD K5 100MHz
AMD K5 100MHz
Intel Pentium 100MHz
Intel Pentium 120MHz
Intel Pentium 133MHz
IDT WinChip C6 200MHz

На втората снимка са:

AMD K5 PR166 117MHz
IBM 6x86MX PR200 166MHz
IBM 6x86L PR200 150MHz
Intel Pentium MMX 233MHz

На третата снимка са:

AMD K6 200MHz
AMD K6 200MHz
AMD K6 200MHz
AMD K6-2 300MHz
AMD K6-2 400MHz
AMD K6-2 500MHz
AMD K6-2 500MHz